Skip links

Kalınlık Ölçümü

Genelde gemi saçları ve boru hatları et kalınlık ölçümlerinin yapılarak raporlanması.
Korozyon tespiti gibi (ilgili metalde inceleme) konularda ölçümler yapılarak raporlanması.
Gemilerde, basınçlı kaplarda, LPG stok tanklarında ve bora hatlarında kalınlık ölçümleri.
Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.