Skip links

Endüstriyel Test Hizmetleri

Kestirimci Bakımın işletmeler için birçok olanak ve fırsatlar sağlıyor

Üretime yönelik faaliyet gösteren her işletmenin, fabrikanın, bir başarı hedefi, bir bütçe üretim hedefi vardır. Elbette işletmelerin, bu hedeflere ulaşmadaki çabaları kadar, üretim hedef kitlesinin beklenti ve taleplerini zamanında ve hedefler doğrultusunda yerine getirilmesi, günümüz piyasa ve rekabet ortamı göz önüne alındığında çok çok önemli bir husustur.

Hatta bu husus işletmelerin varlığını sürdürebilme ve sektörlerinde yerlerini sürekli kılabilmek anlamı taşır. İşte bu başarı ve hedef üretime yönelik süreçte, beklenmedik bir olumsuzluk yaşamamak için, proses akışını durdurmamak için, müşteri odaklı üretim hedeflerini istenilen doğru zamanda gerçekleştirmek için, o işletmenin öngörülmeyen, beklenmeyen, sürpriz duruşlarını, üretim kesilmelerini bertaraf etmek gerekiyor. İşte bu bahsedilen olumsuzlukların ve beklenmeyen durumların yaşanması aslında işletmelerin kaderi olmamalıdır. Çünkü bilinmelidir ki; her türlü olumsuzluk ve istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak için gerekli önlemler ve tedbirler alınırsa, elbette sorunların yaşanması olasılığı yok olacaktır. İşte bu önlem ve tedbir Kestirimci Bakımla mümkün olacaktır. Hatta kesinlikle mümkün olacaktır, zira Kestirimci Bakım, çeşitli ölçümler ve analizler sonucu daha arıza yaşanmadan sistem için önlemler alınmasıdır.

Beklenmedik bir arıza nedeniyle makinaların ve bu arızadan dolayı birbirini etkileyen çeşitli ekipmanların oldukça uzun süre devre dışı kalması, çalışamaz halde olması çok çok önemli üretim kayıplarına yol açacaktır. Bu durumu daha geniş kapsamda değerlendirmek gerekirse; söz konusu üretim kayıpları, seri imalat gerçekleştiren firmalarda üretim kayıplarının yanı sıra, ekipmanların bakım-onarım ve tesisin duruş maliyetlerinin artmasına, müşteri odaklı taahhütlerin aksamasından dolayı imaj ve prestij kaybına yol açacaktır. Üretimi durdurmamak için arızaların daha oluşum esnasında çeşitli test ve analiz yöntemleri kullanarak tespitinin yapılabildiği Kestirimci bakım metotlarına yönelerek, maliyet hesaplamalarında oldukça önemli noktaya ulaşılmıştır.

Bakım sürecinde makine arızaları erken teşhis edilebilirse ileride çıkabilecek daha büyük sorundan kurtulmakla beraber daha ucuza bakım ve tedavi uygulanmış olur. Şirketler bu sayede önlemlerini çok önceden alabilir.

Arızaların erken tespit edilmesinin önemi nedir?

Aynı tıp alanında olduğu gibi, nasıl erken teşhis önemli ise, erken teşhisle beraber gerekli tedavi ve önlemlerle hastalığın ilerlemesi, başka organlara sirayet ederek büyümesi ve yayılmasının önlenebiliyor olması da çok önemlidir. İşte bu süreçte daha hasta olmadan, ya da hasta olmaya ramak kala koruyucu hekimlik denilen kavramın önemi ortaya çıkıyor.

Bu örnek bağlamında, Kestirimci Bakım metotlarına yönelerek, önceden yapılan ölçüm ve analizler sonucunda, gerekli önlemler ve aksiyonlar alınarak, belki de gözden kaçabilecek basit durumların, daha önemli ve büyük sıkınlar yaratmasının önüne geçilecektir.

Kestirimci Bakım uygulayan firmaların işletmelerinde aşağıdaki yararları gördüğü belirlenmiştir;

  • Bakım faaliyetlerinde %25 -30 azalma
  • Arıza duruş süresinde %35 – 45 azalma
  • Üretimde %20-25 artış
  • Ekipmanların ömürlerinde ve verimliliğinde artış
  • Kritik elemanlar için düzeltici bakıma olanak sağlar
  • Proseslerde ekipmanların arızalı kalma süresini azaltır
  • İşçilik maliyetini azaltır
  • Koruyucu bakıma göre %8-%12 karlılık sağlar
  • Enerji tasarrufunda artış
  • Çalışanların iş yükünün azalması
Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır.