Sosyal Sorumluluk

Maray Makine Mühendislik olarak öncelikli hedefimiz, sorumluluğumuz gereği olarak değil, görevimiz olarak kabul ettiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
Şirketimizin ‘’misyon ve vizyon’’ temelini oluşturan “önce insan ve çevre” prensibine destek niteliğinde gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında birçok alanda hayata sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz.