Vibrasyon Ölçüm ve Analiz Hizmetleri


Makina sağlığındaki değişimler, arızaları ifade edecek parametrelerin, periyodik ölçümlerle izlenmesi ile belirlenir. Buna Kestirimci Bakım uygulaması adı verilir. Kestirimci Bakım Sisteminin ana omurgası Vibrasyon-Titreşim Analiz teknolojilerinden oluşur. Bunun nedeni, arıza konumuna giren makinalarda öncelikle titreşimin oluşmasıdır. 
Döner makinaların sağlığı ile ilgili en ayrıntılı bilgi, yataklar üzerinden alınan titreşim (vibrasyon) ölçümlerinin analizi ile edinilir. Her arıza, fiziksel özelliklerine göre farklı frekanslarda kendini göstermektedir.
Titreşimin, bir rakamla nitelenmesi, bir orkestra müziğinin 85 dB-A gibi bir değerle tanımlanması gibidir. Bu değer müziğin notaları yerine, ses şiddetinin alçak ya da yüksek ayrımı yapılmasını sağlar. Bu şekilde rakamla verinin sürekli izlemesi ile bir artış olduğunda uyarı alınması sağlanır. Ancak yükselme nedeninin, bu örnekte hangi müzik aletince üretilen hangi notadan kaynaklandığı, yaylı sazlardan, kemandan mı yoksa sesli sazlardan flütten mi geldiği bilgisini vermez. Titreşim Analizi bunun ayırt edilmesini, vibrasyonun rulman arızasından mı, kaplin ayarsızlığından mı, dişli sorunundan mı yoksa balansızlıktan mı kaynaklandığının ayırt edilmesini sağlar.

Titreşim Analizi ile Tespit Edilebilen Arızalar
Makina Sağlığı hakkında bizlere en detaylı bilgiyi veren yöntem vibrasyon ölçüm ve analizleridir. Ölçümler sonucu elde edilen veriler ışığında makinalarda aşağıdaki tespitler yapılabilir.
Rulman Arızası Tespiti
Dişli Arızası Tespiti
Balansızlık Tespiti
Kaplin Ayarsızlığı Tespiti 
Gevşeklik Tespiti
Yatak ve Şafttaki Hasar Tespiti
Elektriksel Arızaların Tespiti
Kayış Kasnak Problemleri Tespiti
Yağlama Problemleri Tespiti
Metal Yatak Problemleri Tespiti
Şaft Arızası Tespiti
Kavitasyon Tespiti 
Rezonans – Kritik Hız Tespiti

Vibrasyon ölçümlerinde ve yerinde balans işlerinde alanında en gelişmiş cihaz olan Emerson AMS 2140 Portatif Vibrasyon Analizörü kullanılmaktadır. Analizler EMERSON AMS Machinery Manager yazılımı ile gerçekleştirilmektedir. Cihazlarımız ATEX Sertifikasına sahiptir.

Vibrasyon Ölçüm Analiz Hizmetlerimiz
Dalgaformu Ölçümü
Spektrum Ölçümü
Aynı anda 4 Kanal+Hız ölçümü
Çok Kanallı Ölçüm
Çapraz Kanal Analizi
Yüksek Frekans Ölçümü
Yüksek Hassasiyet Ölçümü
PeakVue ile Rulman- Dişli Analizi
Düşük Frekans Ölçümü
Devir Belirleme
Duran Makinada Vuruş Testi
Çalışan Makinada Vuruş Testi
Tepe Tut ile Vuruş Testi