Ultrasonik Kontroller

Metalik veya metalik olmayan malzemelerin ilk üretim sırasında oluşan bünyesel hataları veya sonraki işlemler ve servis koşulları sırasında meydana gelen hataları tespit etmek için kullanılan bir yöntemdir.

  • Kaynaklı Malzemelerin Ultrasonik Kontrolü; Çelik konstrüksiyon yapılarda, gemilerde, boru hatları ve küre tanklar gibi kaynak ağızlı ( X,V,Y, v.b. ) birleştirme kaynağının ilgili standartlara, prosedürlere ve şartnamelere göre kontrolü, değerlendirmesi ve raporlanması.
  • Döküm Malzemelerin Ultrasonik Kontrolü; Demir, demir dışı metal malzemelerin ve alaşımlarının dökümlerinin iç yapılarında oluşabilecek döküm boşlukları, yırtılmaları gibi hataların ilgili standartlara, prosedürlere ve şartnamelere göre kontrolü, değerlendirmesi ve raporlanması.
  • Yassı Mamullerin Ultrasonik Kontrolü; Sac / Lama gibi yassı mamullerin iç yapılarında oluşan Laminasyon, gaz boşluğu gibi hatların SEL 072, v.b.) standart, prosedür ve şartnamelere göre testlerinin yapılıp raporlanması.
  • Yuvarlak Mamullerin Ultrasonik Kontrolü; Yuvarlak dövme, hadde gibi millerin imalattan kaynaklanan iç yapısında bulunun hataların (dövme çatlağı, katmer, gaz boşluğu, v.b.) standart, prosedür ve şartnamelere göre testlerinin yapılıp raporlanması